Máy đục bê tông

Sơ lược

  • Được sinh ra để phá vỡ các khối bê tông cốt thép
  • Đại lượng Jun càng lớn thì lực phá vỡ bê tông càng lớn
  • Ứng dụng : trong ngành xây dựng
  • Nguồn cấp: Bằng Pin, Điện hoặc Hơi nén
  • Kích thước: Đủ kích thước